โปรโมชั่น หิมะเทียม ราคาพิเศษ ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

โปรโมชั่น หิมะเทียม ราคาพิเศษ ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

สำหรับช่วงเทศกาลสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร้านภัสรามาร์เก็ต ลดราคาหิมะเทียมเป็นพิเศษ เหลือกิโลกรัมละ 1500 บาท (จากปกติ 1800 บาท)

หากซื้อ 5 กิโลกรัมขึ้นไปเหลือกิโลกรัมละ 1300 บาทเท่านั้น  วันนี้- 29 ธันวาคม หรือจนกว่าของจะหมด