การชำระเงิน

การชำระเงิน

We only accept payment by bank transfer or cash . please pay to bank account as information below:

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามด้านล่างนี้ โดยเลือกธนาคารที่ท่านสะดวกที่สุด