ข้อมูลการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าของร้านเรา หลังจากท่านสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าของท่านในวันถัดไป  หากเป็นวันหยุด เสาร์ หากส่งทันจะส่งก่อนเที่ยง  ส่วนวันอาทิตย์ หยุดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ร้านภัสรามาร์เก็ต ใช้ระบบการจัดส่งสินค้าโดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักจริง  ตามอัตราของการไปรษณีย์ไทย ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาค่าจัดส่งสินค้าเบื้องต้นได้  และหลังจากท่านทำรายการสั่งซื้อแล้ว ทางร้านจะยืนยันค่าจัดส่งให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถโอนเงินมาได้ถูกต้องตามยอดการสั่งซื้อ

 

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ

น้ำหนัก                                               อัตราค่าบริการ 

ไม่เกิน 200 กรัม                                   30.00
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม              35.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม             45.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม         65.00
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม         75.00


ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )

น้ำหนัก                                              อัตราค่าบริการ

น้อยกว่า 100 กรัม                                   45 .00
น้อยกว่า 250 กรัม                                   50 .00
น้อยกว่า 500 กรัม                                   60 .00
น้อยกว่า 1000 กรัม                                 75 .00
น้อยกว่า 1500 กรัม                                 90 .00
น้อยกว่า 2000 กรัม                                110 .00
น้อยกว่า 2500 กรัม                                130 .00
น้อยกว่า 3000 กรัม                                145.00
น้อยกว่า 3500 กรัม                                165 .00
น้อยกว่า 4000 กรัม                                185 .00
น้อยกว่า 4500 กรัม                                210 .00
น้อยกว่า 5000 กรัม                                230 .00
น้อยกว่า 5500 กรัม                                260 .00
น้อยกว่า 6000 กรัม                                280 .00
น้อยกว่า 6500 กรัม                                310 .00
น้อยกว่า 7000 กรัม                                335 .00 
น้อยกว่า 7500 กรัม                                360 .00
น้อยกว่า 8000 กรัม                                390 .00
น้อยกว่า 8500 กรัม                                420 .00
น้อยกว่า 9000 กรัม                                450 .00
น้อยกว่า 9500 กรัม                                480 .00
น้อยกว่า 10000 กรัม                              510 .00

*ราคาพัสดุไปรษณีย์นี้รวมค่ากล่องแล้ว